Угода користувача

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода визначає правила та порядок використання Додатку, права та обов'язки Користувачів, а також регулює поведінку Користувачів при отриманні доступу до Додатку.

1.2. Ця Угода є договором приєднання в контексті статей 633, 634 Цивільного кодексу України та міжнародних угод, що виключає можливість Користувача пропонувати свої умови такої Угоди.

1.3. Ця Угода є обов'язковою для виконання як Компанією, так і Користувачем.

1.4. Акцептом цієї Угоди вважатиметься вчинення Користувачем дій, внаслідок яких такий Користувач отримує доступ до Послуг Компанії та безпосередньо до Додатку.

1.5. Компанія залишає за собою право без попереднього попередження (повідомлення) Користувачів в односторонньому порядку вносити зміни до умов цієї Угоди та/або відкликати оферту в будь-який момент на власний розсуд. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено умовами нової редакції такої Угоди. Користувач зобов'язаний самостійно стежити за актуальною редакцією Угоди.

1.6. Продовження користування Додатком після будь-яких змін Угоди є однозначним і достатнім підтвердженням згоди Користувача з новими умовами Угоди.

 

2.  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. «Виконавець» - фізична особа, яка є Користувачем Додатку, що погодилася виконати умови Завдання (надала Пропозицію), що створив Замовник.

2.2. «Верифікація» - перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле у формі верифікації в Додатку спеціального коду, відправленого Компанією  в SMS  - повідомленні на номер телефону, вказаний Користувачем при реєстрації або в електронному листі на електронну адресу, вказану Користувачем при реєстрації. Також Верифікація – це автоматична перевірка інформації та даних Користувача через аккаунти Користувача в соціальних мережах та/або на відповідних цифрових майданчиках. 

2.3. «Відгуки» - це текст, у якому Користувачі надають суб’єктивну оцінку щодо фактично виконаного/завершеного Завдання, висловлюють ставлення до Замовника або Виконавця. Відгуки стосовно відповідного Замовлення можуть залишати тільки ті Користувачі, які таке Замовлення виконали або прийняли. 

2.4. «Додаток» - означає програмне забезпечення (з усіма існуючими доповненнями та покращеннями), призначене для роботи на смартфонах, комп’ютерах, планшетах, годинниках та інших пристроях, та розроблене для конкретної платформи (iOS, Android, Windows, MacOS тощо). Для цілей цієї Угоди під Додатком розуміється програмне забезпечення під робочою назвою «ByTheWay».

2.5. «Завдання» - замовлення, що розміщується Замовником у Додатку та містить запит про отримання певного товару та/або послуги, що вказується безпосередньо у такому Завданні.

2.6. «Замовник» - фізична особа, яка є Користувачем Додатку, що формує Завдання, яке публікується в Обліковому записі такого Користувача.

2.7. «Компанія» - означає юридичну особу, якій належать виключні права володіння/користування/розпорядження Додатком, а саме Товариство з обмеженою відповідальністю «К2 МЕНЕДЖМЕНТ», код ЄДРПОУ 40864771, юридична адреса: 65085, Україна, Одеська обл., місто Одеса, Овіодопольська дуга, будинок 3, e-mail: [email protected].

2.8. «Карти Google (Google maps)» - безкоштовний картографічний веб-сервіс від компанії Google, а також набір застосунків, побудованих на основі цього сервісу й інших технологій Google.

2.9. «Користувач» - означає фізичну особу, яка завантажила Додаток на смартфон, комп’ютер, планшет, годинник та/або будь-який інший пристрій та/або здійснила активацію такого Додатку на одному із зазначених пристроїв та користується цим Додатком.

2.10. «Маршрут» - означає інформацію про визначений Користувачем шлях транспортного переміщення із одного місця фізичного перебування Користувача в інше місце, яка розміщується Користувачем в Додатку з використанням можливостей розділу «Мої маршрути» у власному Обліковому записі в Додатку, для пошуку потенційних Замовників для виконання відповідних Завдань. Маршрути не проходять попередню перевірку (модерацію) Компанією, внаслідок чого, Компанія не несе відповідальність за інформацію про Маршрут, розміщену Користувачами. 

2.11. «Оновлення» - означає програмний патч або програмний пакет для Додатку, який періодично випускається Компанією, пропонується для безкоштовного завантаження Користувачами, які вже використовують Додаток, і спрямований на фіксацію непрацюючих функцій Додатку, усунення багів (помилок) у роботі Додатку та/або впровадження невеликих програмних компонентів для забезпечення більшої безпеки та сумісності Додатку з пристроями Користувачів.

2.12. «Обліковий запис» - електронний кабінет Користувача (акаунт) у функціональній системі Додатку, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Завданнями/Маршрутами.

2.13. «Покупка» - означає отримання Користувачем (за окрему плату) від Компанії Послуги ТОП.

2.14. «Політика конфіденційності» - означає Політику конфіденційності для Додатку (з усіма наявними доповненнями та змінами), що розміщена за наступним посиланням: bit.ly/ByTheWay-privacy-policy-ua.

2.15. «Послуги» - сукупність дій Компанії для забезпечення роботи Додатку, безперешкодного доступу до інформації (в тому числі, але не обмежуючись, до функціоналу Додатку) зі сторони Користувачів, а також забезпечення можливості роботи з інформаційною базою Додатку (розміщення Завдань Замовника, Пропозицій Виконавця щодо виконання Завдань Замовника, ведення комунікації між Замовником та Виконавцем у спеціальному внутрішньому чаті в Додатку), а також для забезпечення виведення створених Користувачем  відповідних Маршрутів у ТОП (Послуга ТОП).

2.16. «Пропозиція виконати Завдання або «Пропозиція» - відповідь Виконавця на Завдання Замовника надати послуги/виконати роботи з визначенням умов, за яких Виконавець готовий розпочати надання послуг/виконання робіт за таким Завданням Замовника.

2.17. «Послуга ТОП (або ТОП)» - це платна Послуга Компанії щодо надання будь-якому створеному Користувачем Маршруту пріоритетного статусу на визначений Компанією строк, в результаті чого такі Маршрути з’являються в базі заявок в Додатку з певною частотою, не зважаючи на дату первинного створення такого Маршруту. Розмір оплати за використання такої Послуги визначається Компанією в односторонньому порядку, без погоджень із Користувачем.

2.18. «Слайдер Додатку» - це спеціальний елемент веб-дизайну Додатку, що являє собою блок певної ширини, який починається в верхній частині екрану смартфона, який дозволяє в ручному режимі скролити (прокручувати на дисплеї інформацію по екрану смартфона) зміст інформації бази заявок в Додатку.

2.19. «Слайдер ТОП» - це спеціальний елемент веб-дизайну Додатку, що являє собою блок  певної ширини на екрані смартфона, який складається виключно із Маршрутів зі статусом ТОП і який дозволяє в ручному режимі скролити (прокручувати на дисплеї інформацію по екрану смартфона) зміст інформації таких топових Маршрутів в Додатку.

2.20. «Угода» - означає цю Угоду користувача для Додатку (з усіма наявними доповненнями та змінами).

2.21. «Platon» - платіжний провайдер, за допомогою якого Користувач здійснює оплату відповідних Послуг Додатку. 

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

3.1. Предметом цієї Угоди є використання Користувачами Послуг Компанії, визначених в п. 2.15. цієї Угоди.

3.2. Укладаючи цю Угоду, Користувач розуміє та погоджується з тим, що Компанія не є організатором та/або ініціатором окремих угод між Користувачами (Замовниками та Виконавцями). Усі правочини між Користувачами щодо надання послуг/виконання робіт укладаються безпосередньо між такими Користувачами, а Додаток є виключно інформаційною платформою для розміщення Завдань/Маршрутів та їх подальше виконання/використання здійснюється безпосередньо між Користувачами.

 

4.  ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ ДОДАТКОМ

4.1. Для використання Додатку Користувачі повинні відповідати наступним критеріям:

4.1.1. бути не молодше 18 (вісімнадцяти) років; 

4.1.2. не бути обмеженими у праві доступу до Додатку та Послуг на підставі рішення суду, що набрав законної сили, або у випадках, передбачених нормами чинного законодавства України та/або умовами цієї Угоди; 

4.1.3. мати власну банківську картку;

4.1.4. надати номер мобільного телефону, в подальшому на який буде надіслано смс-підтвердження, щодо успішної реєстрації Облікового запису в Додатку або адресу електронної пошти, в подальшому на яку буде надіслано лист щодо успішної реєстрації в Додатку.

4.2. Щоб отримати доступ до Додатку та/або Послуг, Користувачам потрібно створити свій особистий Обліковий запис. Користування Додатком та/або Послугами без реєстрації неможливе. За результатами завершення реєстрації Користувач отримує унікальний логін та пароль для входу в особистий Обліковий запис (кабінет). Для створення особистого Облікового запису Користувачеві необхідно надати інформацію, що вказується під час проходження процедури реєстрації, а саме обов’язково: ім’я, номер телефону (на умовах п. 4.6. цієї Угоди), адреса електронної пошти, адреса місця перебування, включаючи назву країни (при цьому, така адреса прихована від інших Користувачів).

4.3. Для реєстрації у Додатку Користувачі можуть обрати будь-яку із запропонованих цифрових майданчиків для Верифікації Користувача: соціальна мережа Facebook, аккаунт в цифровому сервісі від корпорації Google або за допомогою цифрового ідентифікатора Apple ID, а також, за допомогою номеру мобільного телефону або електронної пошти Користувача.

4.4. У випадку, якщо потенційний Користувач для реєстрації у Додатку використовує номер мобільного телефону, за яким у Додатку вже існує Користувач з відповідним Обліковим записом, то функціональна система Додатку Компанії автоматично відмовляє потенційному Користувачу у реєстрації в Додатку, вказуючи відповідне повідомлення, що за таким номером телефону в Додатку вже існує Верифікований Користувач. 

4.5. Користувач зобов’язується зберігати в таємниці дані доступу до Облікового запису в Додатку та захищати такі дані від доступу неуповноважених третіх осіб. Користувач негайно інформує Компанію, якщо йому стане відомо про те, що неуповноважені треті сторони отримали доступ до Облікового запису Користувача, і, якщо можливо, негайно змінює дані доступу.

4.6. Після внесення номеру мобільного телефону Користувачем у власний Обліковий запис, такий номер стає доступним для перегляду іншим Користувачам, при цьому, погодившись прийняти умови Політики конфіденційності, розміщеної в Додатку за посиланням bit.ly/ByTheWay-privacy-policy-ua, Користувач автоматично погоджується з тим, що мобільний номер телефону Користувача стає доступним для перегляду іншим Користувачам. 

4.7. Користувачі здійснюють між собою комунікацію, як Замовники з Виконавцями, щодо виконання Завдань Замовника Виконавцем, у спеціальному внутрішньому чаті в Додатку, при цьому Компанія не має доступу до змісту переписки в рамках такої комунікації та не несе відповідальності за відмову Виконавця виконати Завдання Замовника у випадку, якщо визначені Замовником умови виконання Завдання з будь-яких причин не влаштовують Виконавця.  

4.8. Компанія залишає за собою право збирати статистичну інформацію щодо кількості кліків на внутрішній чат (на значок «конверт» в Додатку) та щодо кількості кліків на номер телефону (значок «телефонна слухавка» в Додатку) для відстежування коректної роботи Додатку.

4.9. Кожен Користувач має можливість скористатися Послугою ТОП виконавши відповідні інструкції, розміщені в Додатку (відмітити галочкою пропозицію «зробити ТОП») та здійснивши оплату такої Послуги на умовах Розділу 7 цієї Угоди.

4.10. Після підтвердження успішної транзакції, щодо оплати Послуги ТОП, відбувається автоматична активація такої Послуги та перехід відповідного Маршруту Користувача на Слайдер ТОП (в п’ятірку таких же топових Маршрутів інших Користувачів ) у Слайдері Додатку, при цьому, Сладйер ТОП розміщується на початку Слайдеру Додатку та  через кожні 7 (сім) звичайних Маршрутів інших Користувачів у Слайдері Додатку. Публікація Маршрутів зі статусом ТОП в п’ятірці топових Маршрутів відбувається в довільному порядку. Для позначення Маршруту в Слайдері ТОП на Слайдері Додатку відповідний Маршрут виділяється іншим кольором та спеціальним маркером (значком).  

4.11. Вартість Послуги ТОП, а також строк, протягом якого відповідний Маршрут знаходиться у ТОП-і визначається та/або змінюється виключно Компанією, про що Компанія повідомляє Користувачів безпосередньо в Додатку перед здійсненням Покупки. Для здійснення відповідної Покупки Користувач оплачує актуальну на момент проведення платежу вартість Послуги ТОП та на актуальний строк, який визначений Компанією в Додатку на дату здійснення відповідної Покупки. При цьому, якщо Компанія через, наприклад, два-три дні після здійснення Користувачем відповідної Покупки на вказаних в Додатку умовах (ціна/строк) вносить зміни щодо  вартості та/або строку дії ТОП-у, то Користувач не зобов’язаний здійснювати доплату, а Компанія не зобов’язана повертати надлишкові кошти за відповідну Покупку, у зв’язку з тим, що вартість та строк дії ТОП-у  змінилися  під час строку дії ТОП-у для відповідного Маршруту Користувача, оплаченого до внесення таких змін Компанією у Додатку. 

4.12. Деактивація Послуги ТОП  здійснюється Компанією в останній день активації (точна кількість днів визначається в Додатку при здійсненні Покупки) Послуги в 00:00:00 за Київським часом. Користувач отримує від Компанії письмове повідомлення про деактивацію такої Послуги за один день до останнього дня активації Послуги ТОП, при цьому, у випадку, якщо Користувач має намір продовжити дію вказаної Послуги для відповідного Маршруту, то Користувач повинен оплатити Послугу ТОП на наступний, за останнім днем активації, день, шляхом нової оплати вказаної Послуги на новий строк активації. 

4.13. У випаду отримання 3 (трьох) і більше скарг від різних Користувачів на один і той же Маршрут одного Користувача, з використанням  кнопки «Поскаржитись» в Додатку, такий Маршрут знімається з публікації і стає неактивним, при цьому, Користувач, на чий Маршрут надійшли скарги, отримує повідомлення від Компанії про наявність відповідних скарг та необхідності виправлення відповідного Маршруту. Після того, як Користувач, який отримав таке повідомлення, внесе всі виправлення, Маршрут відправляється на перевірку (модерацію) Компанії і, якщо Компанія вважатиме виправлення достатніми та повними, Маршрут стає активним в особистому Обліковому запису Користувача в Додатку. У випадку, якщо Маршрут, на який надійшли скарги, перебуває у ТОП-і  (на умовах отримання відповідної Послуги ТОП  Компанії, визначених цією Угодою), строк дії ТО-у, визначений Компанією на момент здійснення відповідної Покупки не припиняється (не заморожується) у зв’язку з тим, що Маршрут є неактивним і потребує додаткових виправлень від відповідного Користувача, а продовжує дію на умовах, визначених цією Угодою. 

4.14. Користувачі мають право залишати Відгуки тільки щодо виконаних/завершених  Завдань, використовуючи відповідний розділ в Додатку. 

4.15. У Додатку всі Маршрути упорядковуються по назві країн. При цьому, для відображення відповідних місць територіального розташування у світі за Маршрутом, використовуються зовнішній сервіс відображення карт, а саме сервіс Карти Google (Google maps),  які підтягуються у Додатку автоматично, що знімає з Компанії відповідальність за всі неточності та похибки у визначенні точного місця та назви відповідного територіального пункту та такій мапі.    

 

5.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОМПАНІЇ

5.1. Компанія залишає за собою право на власний розсуд та без необхідності пояснення причин таких дій (в тому числі, але не обмежуючись, якщо Користувач не надав необхідних документів/інформації для реєстрації особистого Облікового профілю та/або надав підроблені документи та/або документи/дані, які не належать такому Користувачеві, та/або Компанія має підстави вважати, що такий Користувач може виявитися шахраєм та/або в будь-який інший спосіб порушувати норми чинного законодавства України під час використання Додатку), відмовити такому Користувачеві в реєстрації Облікового запису в Додатку та/або призупинити реєстрацію Облікового запису в Додатку до моменту надання запитуваних Компанією документів та/або інформації.

5.2. Компанія має право передавати права та обов'язки за цією Угодою будь-яким третім особам.

5.3. Компанія залишає за собою право без попереднього повідомлення Користувача та зазначення причин таких дій обмежити/призупинити та/або припинити доступ Користувача до Додатку без здійснення будь-яких відшкодувань Користувачеві, в тому числі, якщо Компанія має підстави вважати, що Користувач (умисно або через необережність):

5.3.1. .порушує умови цієї Угоди, Політики конфіденційності та/або норми чинного законодавства України;

5.3.2. порушує права інтелектуальної власності Компанії, інших Користувачів та/або третіх осіб;

5.3.3. здійснює шахрайську та/або іншу незаконну діяльність;

5.3.4. користується Додатком несумлінно та/або не відповідно до функціонального призначення Додатку;

5.3.5. вчинює дії, які є протизаконними і порушують права та інтереси Компанії, інших Користувачів та/або третіх осіб та/або підривають роботу Додатку та/або можливість використання Додатку іншими Користувачами 

5.3.6. завдає шкоди діловій репутації Компанії;

5.3.7. у разі отримання Компанією обґрунтованих скарг інших Користувачів.

5.4. При настанні обставин, вказаних у п.п. 5.3.1.-5.3.7. цієї Угоди, Користувачеві заборонено створювати будь-які інші Облікові записи в Додатку в майбутньому.

5.5. Компанія має право розміщувати в майбутньому рекламну та/або іншу інформацію в будь-якому розділі Додатку без узгодження з Користувачем.

5.6. Компанія не здійснює видалення Облікового запису Користувача через неактивність такого запису Користувача в Додатку, а отже, вся інформація  про відправлені/виконані Завдання та/або створені Користувачем Маршрути зберігається в Додатку безкінечно довго, поки Користувач сам не виявить бажання або продовжити активність в Додатку, або видалити особистий Обліковий запис з Додатку, без можливості відновлення такого Облікового запису.

5.7. При  видаленні Облікового запису Користувачем, всі дані та інформація, розміщені Користувачем в Обліковому записі та/або пов'язані з Користувачем, будуть видалені. Компанія не бере на себе жодної відповідальності за видалення таких даних та/або інформації, а також за будь-яку шкоду, збитки та/або втрачену вигоду, заподіяну Користувачеві таким видаленням та/або відсутністю доступу до Додатку в цілому. 

5.8. При видаленні Облікового запису Користувачем,  Компанія не зобов'язана відшкодовувати та/або компенсувати Користувачеві вартість вчинених раніше Покупок. Цим Користувач підтверджує, що не вимагатиме і не має права вимагати в майбутньому від Компанії будь-якого відшкодування (в тому числі, але не обмежуючись, шляхом грошової компенсації) за невикористані Покупки.

5.9. При видаленні Облікового запису Користувачем, у випадку, якщо такий Користувач, на момент видалення свого Облікового запису, виступає Виконавцем і відповів на Пропозицію Замовника щодо виконання відповідного Завдання такого Замовника, то після видалення Облікового запису Виконавцем, таке Завдання Замовник повертається у статус Пропозицій вільних до виконання,  а Замовник бачить у Додатку, що відповідний Користувач-Виконавець видалений. 

  

6.  ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

6.1. Користувач зобов'язаний належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.

6.2. Користувач несе відповідальність за використання Додатку у будь-який спосіб, прямо не дозволений положеннями цієї Угоди.

6.3. Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії із Додатком, включаючи, але не обмежуючись, Користувачеві заборонено самостійно та/або із залученням третіх осіб здійснювати будь-яке несанкціоноване втручання у функціонал Додатку.

6.4. Під час використання Додатку Користувач не має права зберігати, розміщувати, передавати та/або поширювати у будь-який інший спосіб будь-яку інформацію та/або об'єкти права інтелектуальної власності, що може призвести до порушення прав третіх осіб.

6.5. Під час використання Додатку Користувачеві заборонено:

6.5.1. порушувати будь-які чинні нормативно-правові акти України, умови цієї Угоди та Політики конфіденційності;

6.5.2. розміщувати неточну, неправдиву та/або іншу інформацію, яка може вводити в оману інших Користувачів, а також інформацію образливого характеру;

6.5.3. поширювати спам, інші масові електронні повідомлення;

6.5.4.  збирати інформацію про інших Користувачів;

6.5.5. рекламувати будь-який зовнішній сайт, програму, продукт та/або послугу.

6.6. Користувач гарантує, що має всі права на матеріали та/або інформацію, що розміщується таким Користувачем в Додатку.

6.7. У разі висування Компанії будь-яких претензій з боку третіх осіб через порушення Користувачем прав та інтересів третіх осіб, всі зазначені претензії будуть врегульовані Користувачем самостійно та власним коштом, а шкода, завдана таким порушенням, буде відшкодована таким Користувачем Компанії та/або третім особам у повному обсязі самостійно.

6.8. Користувач має право повідомляти адміністрації Компанії (листом на електронну адресу: [email protected]) у разі виявлення факту порушення іншими Користувачами договірних відносин надання послуг/виконання робіт. Водночас Користувач повною мірою розуміє та погоджується з тим, що Компанія не контролює якість та строки надання послуг/виконання робіт Виконавцем, а також грошові зобов'язання Користувачів щодо надання послуг/виконання робіт, отже, Користувачі беруть на себе повну відповідальність і всі ризики щодо наявних між такими Користувачами договірних відносин надання послуг/виконання робіт.

6.9. Із будь-якими скаргами та/або пропозиціями щодо функціонування Додатку, а також для вирішення технічних проблем щодо користування Додатком Користувач може звернутися до адміністрації Компанії, надіславши лист на електронну адресу: [email protected] та/або направити повідомлення у технічну підтримку у внутрішньому чаті Користувача в Додатку.

 

7.  ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗА ПОСЛУГИ КОМПАНІЇ

7.1. Користувачі мають можливість за плату отримати Послугу ТОП, на визначений Компанією строк. Розмір оплати за кожну окрему Покупку,   а також строк розміщення у ТОП-і, визначається Компанією  в односторонньому порядку.

7.2. В Додатку Користувача візуально проінформують про актуальну ціну та строк розміщення у ТОП-і після того, як Користувач відмітить галочкою пропозицію «Зробити ТОП» обраного Маршруту. Усі ціни, зазначені в Додатку, виражені в доларах США (USD), при цьому відповідна транзакція Покупки здійснюється у гривневому еквіваленті по актуальному на момент здійснення Покупки курсу, встановленому Platon.

7.3. Платежі, які здійснені в рамках Додатку, повинні проводитися авансом - у повному обсязі, який необхідний для замовлення Послуги ТОП, до початку її надання - за допомогою платіжної форм Platon, що надається в Додатку. Оплата за Покупки здійснюється з використанням реальної валюти (грошових коштів) та здійснюється за допомогою банківської картки.

7.4. Надання Послуги ТОП має розпочатися після повного зарахування на рахунок Компанії оплати за відповідну Покупку. 

7.5. Використання платіжної системи Platon вимагатиме встановлення окремих правових відносин між Користувачем із Platon і прийняття правил Platon для здійснення платежу. Компанія  не є стороною таких відносин і не має можливості втручатися в їх зміст або виконання. У разі виникнення проблем із оплатою Користувач повинен звернутися до оператора Platon та/або до оператора  відповідної банківської установи, в якій обслуговується банківська картка  Користувача, щоб уточнити будь-які сумніви та/або подати скаргу. Користувач несе особисту відповідальність за дані, які вносить у відповідну форму для здійснення платежу через Platon.   

7.6. Після успішного здійснення платежу щодо відповідної Покупки на електронну адресу Користувача направляється квитанція від Platon з описом деталей проведеної транзакції, а Послуга ТОП щодо відповідного Маршруту, автоматично активується. 

7.7. У разі дострокового припинення Послуги ТОП по відношенню до відповідного Маршруту, зв'язку з видаленням Користувачем або здійсненням Виконавцем, оплата, що стягується за Послугу ТОП за невикористаний період в межах строку активації, не повертається.

Примітка. При оплаті Користувачем Послуги ТОП платіжною (банківською) карткою Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro можливе стягнення додаткової комісії банківською установою Користувача. При натисканні в Додатку відповідної кнопки «Зробити ТОП» означає, що Компанія  повідомила Користувача про можливість стягнення додаткової комісії банківською установою Користувача при оплаті Користувачем Послуги ТОП платіжною (банківською) карткою Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.

7.8. Відповідальність за виконання договору купівлі-продажу, укладеного між Користувачами через Додаток (подальше виконання умов Завдання), а також можливе порушення прав споживачів, що може виникнути у результаті передачі Замовнику товару/послуги неналежної якості, несуть особисто  Користувачі. Компанія та Додаток виступають лише інформаційною платформою для створення/розміщення/виконання Завдань Користувачів.

7.9. Компанія не зберігає жодних даних про дебетову та/або кредитну картку Користувача, яка використовується для оплати Покупки. Компанія зберігає виключно інформацію про факт здійснення відповідної транзакції  щодо здійснення оплати Послуги ТОП.

7.10.  Послуга ТОП вважається оплаченою Користувачем у повному обсязі з моменту підтвердження виконання такого платежу платіжною системою Platon та банківською установою, яка обслуговує дебетову та/або кредитну картку Користувача, яка була використана для оплати через Додаток. 

7.11. Обслуговуючий банк Користувача може проводити на свій власний розсуд додаткові перевірки досконалої транзакції, що згодом може призвести до затримки оплати замовленої Користувачем Послуги ТОП. 

7.12. Компанія не бере на себе будь-яку відповідальність за збитки,  втрачені вигоди, втрату ділової репутації, які виникли у Користувача через затримку в оплаті, що в свою чергу, могло призвести до затримки Компанією розміщення в ТОП відповідного Маршруту  Користувача.

7.13. Усі транзакції, що здійснюються Користувачем у рахунок отримання Покупки підпорядковуються правилам Угоди користувача та ліцензійної угоди платіжної системи Platon та/або ліцензійних угод банківських установ, через яку проводиться оплата. Користувач вважається належним чином проінформованим, що білінг (виставлення рахунків) і самі транзакції здійснюються виключно платіжною системою Platon та/або банківською установою. Компанія не має доступу до списку скоєних транзакцій Користувача щодо здійснення тієї чи іншої Покупки, крім факту здійснення таких транзакцій (визначено в п. 7.9. цієї Угоди). Якщо Користувач має намір більш детально ознайомитися з умовами ліцензійної угоди платіжної системи Platon та/або ліцензійних угод банківських установ, Користувачеві необхідно перейти на офіційні адреси платіжної системи Platon та/або банківських установ, та ознайомитися з такими ліцензійними угодами самостійно. 

 

8.  ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

8.1. Додаток є єдиним цілісним комплексом, до складу якого входять об'єкти інтелектуальної власності, які згідно із нормами чинного законодавства України можуть охоронятися самостійно та/або в сукупності з іншими об'єктами: комп'ютерна програма (програмний код), знаки для товарів і послуг (торговельні марки), графічне оформлення та зовнішній вид (дизайн) Додатку, принцип дії Додатку (алгоритм) тощо. Усі права інтелектуальної власності на Додаток загалом та окремі елементи Додатку належать Компанії.

8.2. Графічне оформлення та зовнішній вигляд (дизайн) Додатку є результатом творчої художньої діяльності в сфері художнього конструювання та охороняється відповідно до норм чинного законодавства України.

8.3. Усі права інтелектуальної власності на Додаток та складові частини Додатку належать Компанії та охороняються зокрема, але не виключно, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Кримінальним кодексом України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, законами України «Про авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Про охорону прав на промислові зразки», а також іншими нормативно-правовими актами, в тому числі, відповідними міжнародними угодами та конвенціями.

8.4. Користувачеві заборонено використовувати Додаток та/або складові частини Додатку будь-якими способами, які порушують права інтелектуальної власності Компанії та/або третіх осіб.

8.5. Будь-яке використання розміщених в Додатку об'єктів права інтелектуальної власності (в тому числі, елементів візуального оформлення Додатку, символіки, текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики або будь-яких інших об’єктів) без дозволу Компанії та/або іншого належного правовласника є незаконним та може бути підставою для судового розгляду та притягнення до відповідальності відповідно до норм чинного законодавства України.

8.6. Категорично забороняється створювати додатки та/або сервіси, які візуально та функціонально будуть ідентичними Додатку та створюватимуть (можуть створити) у Користувачів хибну уяву про використання Додатку. У разі створення подібного та/або ідентичного сервісу та отримання комерційної вигоди від використання такого подібного додатку, всі кошти, отримані внаслідок таких дій, мають бути перераховані на рахунок Компанії.

8.7. Право використання Додатку обмежується правом Користувача користуватися корисними властивостями в межах функціонального призначення та не передбачає можливості використовувати Додаток та/або окремі елементи Додатку у будь-який інший спосіб, ніж це передбачено цією Угодою.

8.8. Ніщо в тексті цієї Угоди не може бути витлумачене як передача Користувачеві будь-яких виключних прав та/або надання ліцензій на використання Додатку (повністю або в окремій частині), та/або програмного забезпечення, та/або будь-яких інших об’єктів інтелектуальної власності, що є частиною Додатку.

 

9.  ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

9.1. Користувач розуміє та погоджується з тим, що:

9.1.1. Компанія не є організатором та/або ініціатором угод між Користувачами. Усі правочини укладаються безпосередньо між Користувачами.

9.1.2. Компанія не є учасником правочинів між Користувачами, а Додаток є виключно інформаційною платформою. Жодне положення цієї Угоди не може тлумачитися як встановлення між Компанією та Користувачами відносин спільної діяльності, трудових відносин та будь-яких інших відносин, безпосередньо не визначених цією Угодою.

9.1.3. Компанія не бере участі у спорах (зокрема судових) між Користувачами Додатку.

9.2. Послуги Компанії надаються «as is» («такими, як вони є»). Користувач розуміє та визнає, що невідповідність результату надання Послуг Компанією очікуванням Користувача не є фактом неналежного надання таких Послуг Компанією.

9.3. Компанія не несе відповідальності за виконання зобов'язань Користувачами між собою та/або з третіми особами, отже, Компанія не несе відповідальності за шкоду (збитки) будь-якого характеру, завдані Користувачам будь-якими третіми особами під час використання та/або через використання Додатку.

9.4. Компанія не несе відповідальності за відповідність нормам чинного законодавства України та очікуванням Користувача щодо діяльності іншого Користувача з виконання робіт та/або надання послуг для Замовника. Якість, безпека, законність та відповідність роботи та/або послуги, що замовляється Замовником, та/або пропонується Виконавцем, опису такої послуги/роботи перебуває поза контролем Компанії.

9.5. Усі розрахунки за надані послуги/виконані роботи здійснюються безпосередньо між Користувачами, без залучення Компанії. Отже, факт неотримання Виконавцем плати за надані Замовнику послуги/виконані роботи не вважається неналежним наданням Послуг Компанією.

9.6. Компанія не несе відповідальності за матеріали, відомості, інформацію, що розміщуються Користувачами в Додатку.

9.7. У разі виникнення претензій у Користувачів між собою, такі Користувачі зобов'язуються висувати такі претензії самостійно, без необхідності залучення Компанії, а також звільняють Компанію від усіх вимог, зобов'язань, компенсацій щодо відшкодування шкоди, збитків, витрат тощо, які виникли внаслідок таких претензій.

9.8. Користувач самостійно в повному обсязі несе відповідальність за всі ризики, пов'язані з використанням Додатку. Користувач має усвідомлювати, що контрагент може розміщувати в Додатку неправдиву/неточну інформацію та/або видавати себе за іншу особу, через що Користувач має бути обережним та раціональним під час використання Додатку.

9.9. Компанія не несе відповідальності за неправомірні дії третіх осіб, за будь-які пошкодження пристроїв та/або програмного забезпечення Користувача, що виникли внаслідок використання Додатку, за відсутність можливості користування Додатком через причини, що не залежать від Компанії, а також внаслідок порушення Користувачем умов цієї Угоди.

9.10. У разі виникнення будь-яких несправностей (в тому числі, але не обмежуючись технічними несправностями) у роботі Додатку, Компанія вживатиме всіх можливих заходів для їх найшвидшого усунення. Водночас Користувач погоджується, що використання Додатку може бути обмежено через випадкові технічні помилки, внаслідок дії форс-мажорних обставин та/або з інших причин, які не залежать від Компанії.

9.11. Компанія не гарантує функціонування Додатку на конкретній апаратурі та/або пристрої. Користувач самостійно несе відповідальність за придбання та оновлення сумісної апаратури та/або пристроїв, необхідних для належного отримання Послуг Компанії, а також для отримання будь-яких оновлень Додатку.

9.12. Компанія не несе відповідальності за можливі збитки та/або упущену вигоду Користувачів та/або третіх осіб, завдані внаслідок використання та/або неможливості використання Додатку.

9.13. Компанія не несе відповідальності за дії Користувачів та/або третіх осіб, які порушують норми чинного законодавства України, умови цієї Угоди та Політики конфіденційності.

9.14. Компанія не несе відповідальності за інформацію та матеріали, що розміщуються Користувачами під час використання Додатку.

9.15. Користувач несе відповідальність за всі дії, вчинені від імені Користувача під час використання Додатку.

9.16. Бездіяльність Компанії у разі порушення Користувачем умов цієї Угоди не позбавляє Компанію права вжити відповідних заходів для захисту власних інтересів у майбутньому, а також у будь-якому разі не свідчить про відмову Компанії від власних прав у разі вчинення Користувачем аналогічних порушень у майбутньому.

 

10.  ДОСТУП ДО ДОДАТКУ

10.1. Компанія залишає за собою право змінити та/або модифікувати Додаток в будь-який момент без вказівки причини, на власний розсуд і без необхідності сповіщення про це Користувача. Компанія також залишає за собою право модифікувати, перервати та/або припинити роботу частини або всього Додатку в будь-який момент без будь-якого додаткового повідомлення. У зв'язку з цим Компанія не бере на себе будь-яку відповідальність перед Користувачами та/або третіми особами за будь-які зміни, модифікації, видалення, скасування, припинення та/або перерви в роботі Додатку. 

10.2. Компанія не гарантує, що Додаток та Послуги будуть доступними Користувачеві постійно. Іноді Компанія може стикатися з проблемами в роботі обладнання, програмного забезпечення та/або іншими несправностями, у зв'язку з чим Компанії може знадобитися час на вивчення та усунення таких несправностей. Таке усунення помилок може призвести до збоїв, затримок та/або помилок у роботі Додатку. Компанія залишає за собою право змінювати, переглядати, оновлювати, призупиняти, припиняти та/або іншим чином змінювати Додаток в будь-який час та/або з будь-якої причини без попередження. Користувач погоджується з тим, що Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки та/або незручності, спричинені нездатністю Користувача отримати доступ та/або використовувати Додаток під час припинення роботи Додатку. 

10.3. Компанія час від часу може надавати Оновлення та вимагати їх інсталяції на смартфон та/або інший пристрій Користувача. У цьому випадку Користувач є єдиною відповідальною особою за встановлення Оновлень та несе повну відповідальність за будь-які збитки, втрати та/або втрачені вигоди, завдані Користувачеві несвоєчасним встановленням Оновлень або невстановленням таких Оновлень зовсім, несумісністю встановлених Оновлень та смартфону/іншого пристрою. Компанія не надає жодної технічної підтримки та/або інтернет-з'єднання Користувачеві для можливості отримання доступу до Послуг та/або Оновлень.

10.4. Якщо Користувач здійснює доступ до Додатку та/або Послуг через запропоновані цифрові майданчики для Верифікації Користувача: соціальна мережа Facebook, аккаунт в цифровому сервісі від корпорації Google або за допомогою цифрового ідентифікатора Apple ID, у такому разі Користувач автоматично вважається таким, який прийняв умови  угоди Користувача такого цифрового майданчику.  

10.5. Користувач визнає, що угода Користувача з провайдером мобільної мережі (далі по тексту – «Провайдер») буде застосовуватись до використання Користувачем цього Додатку. Користувач також визнає, що Провайдер може стягувати з Користувача періодично плату за послуги передачі даних при використанні окремих функцій Додатку, а також будь-які інші збори та/або платежі, що виникають у зв'язку з такою передачею та за які Користувач зобов'язується відповідати та вносити самостійно. Якщо Користувач не є платником рахунків Провайдера на смартфоні та/або іншому пристрої, який використовується для доступу до Додатку, передбачається, що такий Користувач отримав дозвіл від платника рахунку на використання Додатку. 

10.6. Користувач є єдиною відповідальною особою за перевірку та контроль відповідності Додатку технічним особливостям/можливостям смартфону та/або іншого пристрою та/або інших обмежень, які можуть бути застосовані до Користувача та/або смартфона та/або іншого пристрою третіми особами, включаючи Інтернет-провайдера.

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Користувачі можуть ознайомитися з умовами цієї Угоди за наступним посиланням: bit.ly/ByTheWay-user-agreement-ua

11.2. Ця Угода складена українською та англійською мовами. У разі розходження тексту української та англійської мов, переважну юридичну силу щодо змісту та трактування має текст цієї Угоди на українській мові.

11.3. Ця редакція Угоди діє з моменту опублікування за посиланням, вказаним у п. 11.1. цієї Угоди.

11.4. Усі спори та розбіжності, що виникають під час виконання умов цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів між Компанією та Користувачем. 

11.5. Претензії Користувача розглядаються Компанією за умови їх викладення у письмовій формі та направлення до Компанії в межах 1 (одного) календарного місяця (враховуючи вихідні, неробочі дні) від дня виникнення обґрунтованих підстав для висування претензії на електронну адресу, вказану у п.2.8. цієї Угоди. У разі висунення претензії з порушенням зазначеного строку, Компанія залишає за собою право відмовити у розгляді та/або задоволенні такої претензії.

11.6. У разі неможливості досягти згоди за допомогою переговорів спір передається для вирішення в судовому порядку відповідно до норм чинного законодавства України.

11.7. Будь-яка комунікація між Компанією та Користувачами здійснюється електронною поштою з використанням зареєстрованих електронних адрес сторін, а з технічних питань роботи Додатку – через внутрішній чат в особистому обліковому записі Користувача в Додатку. 

11.8. Якщо внаслідок певної причини будь-які умови цієї Угоди будуть визнані недійсними, така недійсність не впливає на чинність та/або застосовність решти умов цієї Угоди.

11.9. Ця Угода та відносини між Компанією та Користувачами регулюються нормами чинного законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою регламентуються нормами чинного законодавства України.